Zasedání KRJ již 25. září 2018

V úterý dne 25. září 2018 se koná v sídle kraje zasedání Krajské rady Junáka Pardubického kraje.

Program:

Hodnocení OJ podle dotačních kritérií

Registrační odvod na rok 2019

Skautské závody

Slavnostní setkání k 100. výročí republiky

Různé