Podpora roverských kmenů

Podpora rozvoje roverských kmenů v Pardubickém kraji

    KRJ Pardubického kraje by ráda podpořila rozvoj a vznik roverských kmenů ve střediscích Pardubického kraje a v rámci dotační vyhlášky kraje nabídne možnost získání finančních prostředků.
    Citace pravidel pro dotování roverských aktivit v roce 2019:

(1) Kraj podpoří aktivity řádně registrovaných kmenů roverů a rangers a to s cílem umožnit regionální či celokrajskou spolupráci kmenů, zatraktivnění jejich činnosti a služby, účast roverů a rangers na prospěšných akcích a aktivitách. Konkrétní typy podpory jsou uvedeny v článcích 37 až 39.

(2) Kraj podpoří regionální akce pro rovery a rangers, které budou zaměřeny na rozvoj jejich účastníků v duchu roveringu za předpokladu, že akce bude zajištěna dostatečně fundovaným týmem a účastníci budou  nejméně ze 4 středisek Pardubického kraje nebo jich bude nejméně 30, (v obou případech v to nepočítaje realizační tým).

(3) Kraj podpoří akce zaměřené na vzdělávání či prohlubování zkušeností vedoucích kmenů roverů a rangers, zejména v oblasti zavádění Nového roverského programu či přípravy projektů. Vedoucí a realizační tým akce musí prokázat dostatečnou zkušenost v práci s R&R, resp. kvalifikaci k zajištění příslušných programů a počet účastníků akce musí být  nejméně 5.

(4) Kraj podpoří akce zaměřené na zatraktivnění a rozvoj programů kmenů roverů a rangers. Podmínkou je, aby cílový kmen navázal při realizaci této akce efektivní spolupráci nejméně s jedním dalším subjektem (jiným kmenem, střediskem, jinou NNO, institucí apod.). Podmínkou přidělení  takovéto dotace roverskému kmeni je skutečnost, že se kmen zaváže uskutečnit akci či projekt pro jiné účastníky než jsou roveři (zahrnuje i neskauty). Tento záměr musí být předložen v podobě projektu spolu s žádostí o podporu dle bodu 3.6.

(5) O dotaci požádá pořádající jednotka do 30. 6. 2019. Žádost ve formě projektu musí přiměřeně odpovídat požadavkům uvedeným v příloze č. 2 této vyhlášky.

Ty kmeny, které mají zájem o spolupráci, nechť kontaktují krajského koordinátora br. Tomáše Vítka – tom.vitek@cmail.cz.