Vzdělávání

V roce 2023 pořádá Pardubická kraj tyto akce:

  • Čekatelský lesní kurz Stříbrná řeka
  • Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka
  • Instruktorská lesní škola Stříbrná řeka

Podrobné informace o všech akcích najdete na http://www.stribrnareka.cz