Poradenství

KRJ nabízí členům (zejména činovníkům) v Pardubickém kraji možnost konzultací a poradenství ve vybraných oblastech formou poskytnutí kontaktů na vybrané činovníky – odborníky v dané oblasti:

Jan Stejskal – Johan – oblast organizačně hospodářská a projektové poradenství (vč. finanční zdroje) – johanek@centrum.cz 

Daniel Vychodil – Simba – oblast výchovy (zejména výchovy mladších členů) – daniel.vychodil@centrum.cz

Tomáš Vítek – Datel – oblast ekologická a ochrany přírody a krajiny – tom.vitek@cmail.cz