Akce v kraji

Vzdělávací akce pořádané Junákem – Pardubickým krajem

Čekatelský lesní kurz Stříbrná řeka 2020 (www.stribrnareka.cz)

Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka 2020 (www.stribrnareka.cz)