Složení KRJ a RK

Složení KRJ pro funkční období 2020 – 2024

Předseda prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Místopředseda Mgr. Tomáš Vítek, MPA
Člen KRJ bez funkce Bc. Jaroslav B. Procházka
Člen KRJ bez funkce Jiří Dušánek
Zpravodaj kmene OS Petra Zajícová
Zpravodaj  VS Oldřich Pešina
Předseda ORJ Chrudim Martin Pavliš
Předseda ORJ Svitavy Ing. Luděk Strouhal, Ph. D.
Předseda ORJ Ústí nad Orlicí Martin Kroul
Zástupce kraje v Náčelnictvu Junáka neobsazená funkce
Revizní komise Pardubického kraje
Předseda RK Ing. Vladimír Ráček
Členka RK Anna Valouchová
Členka RK Ing. Hana Skalická