Složení KRJ a RK

Složení KRJ pro funkční období 2024 – 2026

Předseda prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Místopředseda Jiří Dušánek
Člen KRJ bez funkce Anežka Jakubcová
Člen KRJ bez funkce Mgr. et Mgr. Tomáš Vítek, MPA
Zpravodaj kmene OS Petra Zajícová
Zpravodaj  VS Oldřich Pešina
Předseda ORJ Chrudim Martin Pavliš
Předseda ORJ Svitavy Bc. Eliška Nislerová
Předseda ORJ Ústí nad Orlicí Martin Kroul
Zástupce kraje v Náčelnictvu Junáka MUDr. Jiří Jadrný
Revizní komise Pardubického kraje
Předseda RK Ing. Vladimír Ráček
Členka RK Anna Valouchová
Členka RK Ing. Hana Skalická