Vzdělávací akce

Každoročně pořádáme tradiční ČLK, VLK a ILŠ Stříbrná řeka. Bohužel kapacita pro letošní rok je už beznadějně zaplněná, vyhlášení kurzů pro rok 2024 očekávejte v průběhu listopadu.

Více informací

Vítejte!

Junák – český skaut, Pardubický kraj, z.s. je pobočným spolkem Junáka – českého skauta, z.s., s právní subjektivitou. Vznikl v roce 2000 v souvislosti se změnami v územně správním členění státu a vznikem krajů v čele s Krajskými úřady.

Junák – český skaut, Pardubický kraj, z.s. je v souladu s vnitřními předpisy Junáka nadřízenou jednotkou všem organizačním jednotkám v Pardubickém kraji (tj. střediskům a okresům). Je řízen Krajskou radou Junáka (KRJ). Ta zajišťuje zabezpečování agendy přenesené z ústředí Junáka, provoz a správu kraje a zabezpečuje servis pro podřízené jednotky.

Junák – český skaut, Pardubický kraj, z.s. existuje již od roku 2000, Krajská rada Junáka Pardubického kraje zahájila v lednu 2020 šesté funkční období.


Akce v kraji

Vzdělávací akce pořádané Junákem – Pardubickým krajem Čekatelský lesní kurz Stříbrná řeka (www.stribrnareka.cz) Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka (www.stribrnareka.cz) Instruktorská lesní škola Stříbrná řeka (www.stribrnareka.cz)

Čtěte více

Poradenství

KRJ nabízí členům (zejména činovníkům) v Pardubickém kraji možnost konzultací a poradenství ve vybraných oblastech formou poskytnutí kontaktů na vybrané činovníky – odborníky v dané oblasti: Jan Stejskal – Johan – oblast organizačně hospodářská a projektové poradenství (vč. finanční zdroje)

Čtěte více

Projekt Ekologická výchova ve skautských oddílech

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, PARDUBICKÝ KRAJ, z.s. je v období 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016 realizátorem projektu Environmentální výchova ve skautských oddílech  (77-FN-066) Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Cílem projektu

Čtěte více