Vzdělávací akce v roce 2022

Také v roce 2022 uspořádáme tradiční ČLK, VLK a ILŠ Stříbrná řeka. Bohužel kapacita je už beznadějně zaplněná, vyhlášení kurzů pro rok 2023 očekávejte v průběhu listopadu, či prosince.

Více informací

Vítejte!

Junák – český skaut, Pardubický kraj, z.s. je pobočným spolkem Junáka – českého skauta, z.s., s právní subjektivitou. Vznikl v roce 2000 v souvislosti se změnami v územně správním členění státu a vznikem krajů v čele s Krajskými úřady.

Junák – český skaut, Pardubický kraj, z.s. je v souladu s vnitřními předpisy Junáka nadřízenou jednotkou všem organizačním jednotkám v Pardubickém kraji (tj. střediskům a okresům). Je řízen Krajskou radou Junáka (KRJ). Ta zajišťuje zabezpečování agendy přenesené z ústředí Junáka, provoz a správu kraje a zabezpečuje servis pro podřízené jednotky.

Junák – český skaut, Pardubický kraj, z.s. existuje již od roku 2000, Krajská rada Junáka Pardubického kraje zahájila v lednu 2020 šesté funkční období.


Akce v kraji

Vzdělávací akce pořádané Junákem – Pardubickým krajem Čekatelský lesní kurz Stříbrná řeka 2022 (www.stribrnareka.cz) Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka 2022 (www.stribrnareka.cz) Instruktorská lesní škola Stříbrná řeka 2022 (www.stribrnareka.cz)

Čtěte více

Poradenství

KRJ nabízí členům (zejména činovníkům) v Pardubickém kraji možnost konzultací a poradenství ve vybraných oblastech formou poskytnutí kontaktů na vybrané činovníky – odborníky v dané oblasti: Jan Stejskal – Johan – oblast organizačně hospodářská a projektové poradenství (vč. finanční zdroje)

Čtěte více

Projekt Ekologická výchova ve skautských oddílech

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, PARDUBICKÝ KRAJ, z.s. je v období 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016 realizátorem projektu Environmentální výchova ve skautských oddílech  (77-FN-066) Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Cílem projektu

Čtěte více