Spolupráce se Svazem PTP

Spolupráce se Svazem PTP

Junák – Pardubický kraj spolupracuje s okresním výborem Českého svazu PTP – VTNP již od roku 2009. V roce 2010 schválila KRJ převzetí do své péče pamětní desku na budově bývalého okresního úřadu v Pardubicích k uctění památky obětí PTP – VNTP.

Br. JUDr. Miroslav Jaroušek celou událost odhalení pamětní desky popsal zde.

Text dohody o spolupráci Okresního výboru PTP a KRJ Pardubického kraje je zde.

Formy spolupráce s PTP

Zástupci okresního výboru Českého svazu pomocných technických praporů nabídli skautům v Pardubickém kraji zajímavou spolupráci. Jedná se omožnost diskuse a besedy s pamětníky z řad přímých účastníků PTP.

V případě zájmu napište na pardubickykraj@seznam.cz a dohodneme další podrobnosti.

Besedy jsou vhodné pro věk rádců (15 a výše). Obsah besedy je možné modifikovat podle potřeby. Podstatné je informovat mladou generaci o existenci pomocných technických praporů a vojenských táborů nucených prací a demonstrovat tak zrůdnost komunistického režimu.

Beseda s frekventanty kurzů Stříbrné řeky

V srpnu t.r. se v rámci skautské školy Stříbrná řeka uskutečnila beseda se zástupci okresního výboru Českého svazu PTP (bratři Krátký, Jičinský, Syrový). Beseda byla jedním z nejlépe hodnocených nevzdělávacích programů školy.

Debata

Debata

Debata