VI. krajský sněm již 21. 1. 2017

Všichni delegáti obdrželi prostřednictvím systému SkautIS pozvánku a sněmovní materiály. V případě, že materiály některému delegátovi nedošly, jsou zveřejněny tady na webu kraje. Pro přístup k materiálům je třeba se přihlásit.

V případě komplikací je možné se obrátit na mail: pardubickykraj@seznam.cz.

-js-