17. 1. 2020: VII. volební sněm kraje

Dne 17. 1. 2020 se od 10,00 hod. koná v sídle Krajského úřadu v Pardubicích (Komenského 120, Pardubice) VII. volební sněm kraje.

Materiály pro delegáty byly odeslány prostřednictvím SkauISu.

Výroční zpráva za období 2017-2019 je vyvěšena v členské sekci.

Těšíme se na viděnou v Pardubicích!

Jan Stejskal

předseda KRJ

Slavnostní setkání vedoucích činovníků Pardubického kraje k 100. výročí čs. republiky

Slavnostní setkání vedoucích činovníků Pardubického kraje k 100. výročí čs. republiky se uskuteční v neděli 21. října ve 14 hod. v Pardubicích (budova Krajského úřadu C – Kašparův sál).

Program:

  1. Ohlédnutí za minulostí a zamyšlení nad budoucností skautského hnutí
  2. Předání pamětních medailí a poděkování za činovnickou službu
  3. Společenské setkání

PF 2018!!!

PF2018

Krajská rada Junáka Pardubického kraje přeje všem lidem dobré vůle dostatek zdraví, štěstí a životní pohody v celém roce 2017 a děkuje za dosavadní podporu a spolupráci.

Jan Stejskal

předseda KRJ