19. 1. 2020: Máme po sněmu…

V sobotu dne 18. 1. 2020 proběhl VII. krajský volební sněm, na němž byly diskutovány návrhy usnesení na VSJ a dále proběhly volby členů KRJ a delegátů na VSJ.

Podrobné informace jsou v zápisu ze sněmu, který byl zveřejněn ve členské sekci.

-js-