Slavnostní setkání vedoucích činovníků Pardubického kraje k 100. výročí čs. republiky

Slavnostní setkání vedoucích činovníků Pardubického kraje k 100. výročí čs. republiky se uskuteční v neděli 21. října ve 14 hod. v Pardubicích (budova Krajského úřadu C – Kašparův sál).

Program:

  1. Ohlédnutí za minulostí a zamyšlení nad budoucností skautského hnutí
  2. Předání pamětních medailí a poděkování za činovnickou službu
  3. Společenské setkání

PF 2018!!!

PF2018

Krajská rada Junáka Pardubického kraje přeje všem lidem dobré vůle dostatek zdraví, štěstí a životní pohody v celém roce 2017 a děkuje za dosavadní podporu a spolupráci.

Jan Stejskal

předseda KRJ

VI. krajský sněm již 21. 1. 2017

Všichni delegáti obdrželi prostřednictvím systému SkautIS pozvánku a sněmovní materiály. V případě, že materiály některému delegátovi nedošly, jsou zveřejněny tady na webu kraje. Pro přístup k materiálům je třeba se přihlásit.

V případě komplikací je možné se obrátit na mail: pardubickykraj@seznam.cz.

-js-