Akce v kraji

Vzdělávací akce pořádané Junákem – Pardubickým krajem

Čekatelský lesní kurz Stříbrná řeka 2018 (www.stribrnareka.cz)

Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka 2018 (www.stribrnareka.cz)

Instruktorská lesní škola Stříbrná řeka 2018 (www.stribrnareka.cz)

Skautský den na Mladějovské úzkorozchodce

23. září 2018 v Mladějově na Moravě

Akce pro vlčata, světlušky, ml. skautky a skauty.

Plakátek Mladějov 23. 9. 2018

Rádcovské kurzy

RK Cukříček 2018

Pořadatel: Junák – středisko Slatiňany

Vedoucí akce: Tereza Koberová (tereza.koberova@seznam.cz)

Termín: 27. 8. 2018 – 1. 9. 2018

 http://www.cukricek.skauting.cz/