Akce v kraji

Vzdělávací akce pořádané Junákem – Pardubickým krajem

Čekatelský lesní kurz Stříbrná řeka 2017 (www.stribrnareka.cz)

Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka 2017 (www.stribrnareka.cz)

Instruktorská lesní škola Stříbrná řeka 2017 (www.stribrnareka.cz)

Rádcovské kurzy

Cukříček 2017

pořádá středisko Slatiňany

Vedoucí kurzu: Patrik Pulpán (pata@skaut.cz)

www.cukricek.skauting.cz

 

Rakule 2017

pořádá středisko Br. Robina Letohrad

vedoucí kurzu: Ludvík Novotný (ludvik.novotny@gmail.com)

bližší informace u vedoucího kurzu

Rádcovský kurz Fulgur

pořádá středisko Javor Česká Třebová

vedoucí kurzu: Dagmar Štarmanová (d.starmanova@gmail.com)

bližší informace u vedoucí kurzu